ἁγνο-πόλος

[18] ἁγνο-πόλος, Orph., = ἁγνός, Δημήτηρ Hym. 18, 12; καϑαρμός, rein machend, Arg. 38.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 18.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika