ἁγνῑτης

[17] ἁγνῑτης, , reinigend, πάγος, das Salz bei Lycophr. 135; ϑεοί Poll. 1, 24.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 17.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: