ἁγ-ήλατος

[13] ἁγ-ήλατος μάστιξ bei Lycophr. 436, der Blitz, der Fluchbeladenes austreibt u. sühnt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 13.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: