ἁ-πανταχόθεν

[278] ἁ-πανταχόθεν, von allen Seiten her, τῆς γῆς, Luc. D. Mort. 9, 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 278.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: