ἃ ἅ

[1] ἃ ἅ, Interjection der Freude, haha! Eur. Cycl. 156 steht aber ἆ, ἆ, ἆ.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1.
Lizenz:
Faksimiles:
1
Kategorien: