ἄανθα

[1] ἄανθα, eine Art Ohrgehänge, Alcm. fr. 96 u. Ar. bei Hes.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1.
Lizenz:
Faksimiles:
1
Kategorien: