ἄβαξ

[2] ἄβαξ, ακος, ὁ, abacus (? die alten Gramm. ὁ μὴ βάσιν ἔχων, καταχρηστικῶς δὲ ἐπὶ τοῦ οἵου δή ποτε σανιδίου), 1) Brett, Tafel, a) Prunk-, Nipptisch. – b) Tafel zum Rechnen mit Steinchen (ψήφοις) u. Zeichnen mathematischer Figuren, Iambl. v. Pyth. 5 cf ἀβάκιον. – c) Tafel zum Brettspiel, zum Würfeln, Poll. 10, 156, wie Ath. X, 435 d. – d) überh. flacher Teller, βαλάνων Cratin. bei Poll. 1o, 165. – 2) ein Platz im Theater, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 2.
Lizenz:
Faksimiles:
2
Kategorien: