ἄγερσις

[12] ἄγερσις, , Versammlung, στρατιῆς u. στρατοῦ ποιεῖσϑαι Her. 7, 5. 48, ein Heer zusammenbringen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 12.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: