ἄγλῑς

[17] ἄγλῑς, ῑϑος, ἡ (auch ἀγλίς, ῖϑος betont, nach Greg. Cor. eigtl. dor.), nur im plur., die einzelnen Kerne des Knoblauchs, welche den ganzen Kopf oder die ganze Zwiebel, γελγίς od. σκόροδον bilden, Ar. Ach. 763 Vesp. 680; Nic. Th. 874.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 17.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: