ἄγνοια

[17] ἄγνοια, , Unwissenheit, Unbekanntschaft, τινός, mit etwas, ἀγνοίᾳ, δι' ἄγνοιαν, ὑπ' ἀγνοίας, z. B. ἁμαρτάνειν, aus Unwissenheit, Plat. mit ἀμαϑία Prot. 360 b; davon etwas geschieden Theaet. 176 c; entgegensteht [17] γνῶσις Rep. V, 478 c, ἐπιστήμη 477 a. Altatt. ἀγνοίᾱ, wie Soph. Tr. 349 Phil. 129. Vgl. ἄνοια. – Sp. Fehler, Dem. ep. 2 (1472, 5).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 17-18.
Lizenz:
Faksimiles:
17 | 18
Kategorien: