ἄγορος

[21] ἄγορος, ὁ, = ἀγορά, Eur. Herc. Fur. 412, im plur. Iph. T. 1096 El. 723 Andr. 1034, nur lyrisch.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 21.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: