ἄγρειφνα

[22] ἄγρειφνα, , Harke, Phani. 4 (VI, 297) κενοδοντίς, Suid. ἐργαλεῖον γεωργικόν, δι' οὗ συνάγουσι τὸν χόρτον.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 22.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: