ἄγρωστις

[25] ἄγρωστις, εως, ἡ, Futterkraut, Quecken, μελιηδής Od. 6, 90 (ἅπαξ εἰρημ.); – εἱλιτενής Theocr. 13, 42; Theophr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 25.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: