ἄγυρις

[25] ἄγυρις, εως, ἡ (äolische Nebenform von ἀγορά; VLL. ἄϑροισμα), Versammlung, ἀνδρῶν Od. 3, 31, νηῶν Il. 24, 141, νεκύων 16, 661, στρατιᾶς Eur. Iph. A. 753; Sp. D.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 25.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: