ἄγχουσα

[27] ἄγχουσα (att. ἔγχουσα), ἡ, Pflanze, aus deren Wurzel die Frauen rothe Schminke machten, Ar. Lys. 48 (Schol. ἧς ἡ ῥίζα ἐρυϑρά, ᾑ ἐρυϑραίνουσι τὰ πρόςωπα αἱ γυναῖκες), Theophr. u. Nic.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 27.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: