ἄγχ-αυρος

[25] ἄγχ-αυρος νύξ, Ap. Rh. 4, 110, der letzte Theil der Nacht gegen Morgen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 25.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: