ἄεθλος

[38] ἄεθλος, , ep. u. Ion. = ἆϑλος, öfter bei Hom., der es nie in der Bedeutung »Kampfpreis (ἄεϑλον)« gebraucht, Lehts. Aristarch. 151, sondern nur vom Kampfe selbst; meist von Wettkämpfen, Kampfspielen, Iliad. 16, 590 ἢ ἐν ἀέϑλῳ, ἠὲ καὶ ἐν πολέμῳ; von ernsten Kämpfen z. B. Odyss. 1, 18 οὐδ' ἔνϑα πεφυγμένος ἦεν ἀέϑλων, 3, 262 ἡμεῖς μὲνγὰρ κεῖϑιπολέαςτελέοντες ἀέϑλους ἥμεϑα, 4, 170 ὃς εἵνεκ' ἐμεῖο πολέας ἐμόγησεν ἀέϑλους, 4, 241 ὅσσοι Ὀδυσσῆος ταλασίφρονός εἰσιν ἄεϑλοι. – Auch Pind. oft, z. B. Ol. 1, 135. 2, 24; oft auch Alex. D.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 38.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: