ἄθλημα

[47] ἄθλημα, τό, Kampf, Plat. Legg. VIII, 833 c; Pol. 1, 58; Plut. oft. – Bei Theocr. 21, 8 τὰ ταῖν χειροῖν ἀϑλήματα, Fischergeräth, womit die Hände sich abmühen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 47.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: