ἄθλιος

[47] ἄθλιος, α, ον, zuweilen fem. ἄϑλιος, Eur. Alc. 1043 Hel. 796 Herc. Fur. 100, (ἆϑλος), kampf-, mühvoll, unglücklich; bei Trag., Ar. u. in Prosa häufig von Menschen, bes. von schlechten, ungerechten, und Sachen, wie νόσος ἀϑλία Antiph. 1, 30, συμφορά, πάϑος. Bei Plat. mit ἐλεεινός verb., Gorg. 469 b; mit κακοδαίμων Men. 78 a; im Ggstz von μακάριος Rep. IX, 571 a; εὐδαίμων Legg. X, 905 b; ἡδυπαϑής Xen. Cyr. 7, 5, 74. Die Atticisten ziehen es dem ἀτυχής vor. Bei Dem. verb. mit ἄφρων 19, 173; wie Plut. von einem ζωγράφος ἄϑλιος spricht, de educ. lib. 9 M., wie wir auch ein unglücklicher Maler für »schlecht« sagen. – Adv. ἀϑλίως, z. B. ἔχειν, Eur. Herc. Fur. 707; διατιϑέμενος Plat. Critia. 121 b; διακεῖσϑαι Ar. Pl. 80. S. auch ἀέϑλιος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 47.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: