ἄπιον

[291] ἄπιον, τό, 1) die Birne, Plat. Legg. VIII, 845 b; Theocr. 7, 120. – 2) apium, Eppich, Theophr.; vgl. Ath. XIV, 63.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 291.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: