ἄ-βρομα

[4] ἄ-βρομα ἰχϑύδια, geruchlose F., bei Ath. VIII, 355 b, wo Dind. ἄβρωμα hat, w. m. s.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 4.
Lizenz:
Faksimiles:
4
Kategorien: