ἄ-βροτος

[5] ἄ-βροτος, poet. Nebenf. von ἄμβροτος, Hom. einmal, Iliad. 14, 78 νὺξ ἀβρότη, die göttliche, heilige Nacht, wie ἀμβροσία νύξ; Aristarch erklärte nach Aristonicus Scholl. ἤτοι κατὰ παράλειψιν τοῠ μ ἀντὶ τοῠ ἀμβρότη, οἷον ἀϑάνατος· ἢ ἀβρότη καϑ' ἣν βροτοὶ οὐ φοιτῶσιν. Vgl. Buttmann Lexil. 1, 134; – ἄβροτα ἔπη Soph. Ant. 1121, heilige Lieder; – ἄβροτος ἐρημία, die menschenleere Oede, Aesch. Prom. 2 v. l. für ἄβατος, VLL. durch ἀπάνϑρωπος erkl.; ὄγκος M. Arg. 20 (VI, 201) sehr zw.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 5.
Lizenz:
Faksimiles:
5
Kategorien: