ἄ-βρωμος

[5] ἄ-βρωμος, ohne üblen Geruch, von Fischen, κώβιοι Athen. VIII 355 b; σπάρος ibd.; κτένες III, 90 e; Ggstz βρωμώδης.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 5.
Lizenz:
Faksimiles:
5
Kategorien: