ἄ-γονος

[19] ἄ-γονος, 1) ungeboren, Il. 3, 40 (ἅπαξ εἰρημ.); Eur. Phoen. 1592; παίδων ἀγόνων γόνον ἀφανίζων, vom Ichneumon, Eubul. Ath. X, 449 f. – 2) ohne Kinder, unfruchtbar, eigtl. vom Manne, wie στεῖρα von der Frau, Plut. plac. phil. 5, 13; σπέρμα ibd.; Luc. Tim. 17 verbdt beides; τινός, woran, Plat. Menex. 237 d; σοφίας Theaet. 150 c. Sehr häufig von Pflanzen, Theophr. – Bei Soph. τόκος ἄγονος O. R. 27, unglückliche Niederkunft, oder wo die Frauen vor dem Gebären sterben.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 19.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: