ἄ-ζῡμος

[43] ἄ-ζῡμος, ungesäuert, ἄρτος Athen. III, 109 b; ἡμέραι τῶν ἀζύμων, das Fest der ungef. Brode, N. T. Uebertr., κρᾶσις Plat. Tim. 74 d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 43.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika