ἄ-θεμις

[45] ἄ-θεμις, ιτος, ungerecht, Pind. δόλος P. 3, 32; Πε-λίας 4, 109; γάμος Ion 1111. – Compar. ἀϑεμίστερος, Opp. H. 1, 756.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 45.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: