ἄ-θρυπτος

[48] ἄ-θρυπτος, 1) nicht verweichlicht, kräftig, Plut., z. B. λέξις ἀφελὴς καὶ ἄϑρ., Lyc. 21; ebenso ἀϑρὐπτως καὶ ἀδεῶς Fab. 3. – 2) unzerbrechlich; neben ἄφϑαρτος Plut. de repugn. St. 44.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 48.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: