ἄ-θῡμος

[48] ἄ-θῡμος, 1) muthlos, Od. 10, 463 (ἅπαξ εἰρημ.) Her. 7, 11 u. a.; dah. verdrossen, mißmüthig, Soph. O. R. 319; πρὸς τὴν ἀνάβασιν Xen. An. 1, 4, 9. – 2) Bei Plat. dem ϑυμοειδής entgegengesetzt, nicht zornmüthig, Rep. V, 456 a. – Adv. ἀϑὐμως διάγειν, muthlos sein, Xen. Cvr. 3, 1, 24; mißmüthig sein, Isocr. 4, 44; ἀϑυμοτέρως Arist. H. A. 9, 40; ἀϑύμως ἔχειν πρός τι Xen. Hell. 4, 5, 4; Plut.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 48.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika