ἄ-ιδρις

[52] ἄ-ιδρις, unwissend, unkundig, ἀίδρεϊ φωτὶ ἐοικώς Iliad. 3, 219, χώρου ἄιδρις ἐών Od. 10, 282 Hes. Sc. 410; -ἄιδρις ἀνήρ Pind. P. 2, 68; – Aesch. Ag. 1076 Suppl. 448 Soph. O. C. 554; – ἀΐδρεις Ep. XV, 14.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 52.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika