ἄ-καπνος

[68] ἄ-καπνος, keinen Rauch verbreitend, ξύλα Plut. Symp. 2, 1, 7 und Galen.; πῦρ Theophr.; ϑυσία, Opfer, wobei nichts verbrannt wird, Luc. Amor. 4; Καλλιόπης γὰρ ἄκ. ἀεὶ ϑύος Leon. Al. 17 (VI, 321). Sprichwort bei Ath. I, 8 e ἄκαπνα γὰρ αἰὲν ἀοιδοὶ ϑύομεν. rauchlose Opfer nur (keine kostbaren Geschenke, kein Geld) geben Dichter, loben auf anderer Kosten.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 68.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: