ἄ-κερχνος

[71] ἄ-κερχνος, ohne Heiserkeit, die Heiserkeit vertreibend, Medic.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 71.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: