ἄ-κλειτος

[74] ἄ-κλειτος, dasselbe, zw., D. H. 2, 33.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 74.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika