ἄ-κλυτος

[74] ἄ-κλυτος, ungehört, Herod. Att.; geräuschlos, ἀήρ Plut. Symp. 8, 3, wo aber wohl dem vorangehenden ἀκύμων entsprechend ἄκλυστος zu schreiben.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 74.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: