ἄ-κνισσος

[75] ἄ-κνισσος od. richtiger ἄκνῑσος, ohne Opferduft, βωμός Automd. 8 (XI, 324); Archi. 16 (X, 7); τροφή Plut., mit ἁπλῆ vrbd., ohne Fett, Symp. 4, 1 de san. tu. p. 373.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 75.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: