ἄ-λειμμα

[91] ἄ-λειμμα, τό (ἀλείφω), Salbe, übh. Fett, Oel, womit man sichsalbt, Antiphan. Ath. XII, 555 c; εὐώδη Plat. Tim. 50 e u. sonst; Plut. vrbdt es öfter mit λουτρὁν, das Salben nach dem Bade, Lyc. 16 Alex. 23; vgl. Arist. Probl. 5, 36.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 91.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: