ἄ-λεκτρος

[92] ἄ-λεκτρος, ohne Bett, d. i. unvermählt, Soph. Ant. 908; adverb., El. 950 ἄλεκτρα γηράσκειν; El. 482 ἄλεκτρα γάμων ἁμιλλήματα, unselige Begier nach der Heirath.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 92.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: