ἄ-ληκτος

[95] ἄ-ληκτος, unaufhörlich, πένϑος Ep. ad. 662 (App. 136); App. Hannib. 40; s. ἄλληκτος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 95.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: