ἄ-ληστος

[95] ἄ-ληστος, 1) unermeßlich, Philo. – 2) nicht vergessend, ἀφεμένων Aesch. Ag. 402, Conj. Herm., zw.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 95.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: