ἄ-λοπος

[109] ἄ-λοπος ἀμοργίς, ungehechelter Flachs, Ar. Lys. 736.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 109.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: