ἄ-μεμπτος

[121] ἄ-μεμπτος, nicht getadelt, tadellos, Aesch. χρόνου. in Beziehung auf die Zeit, Pers. 678; Eur. I. A. 1158 Cycl. 341; dah. vollkommen gut, Plat. Legg. XI, 924 a; öfter bei Xen., ὑπὸ τῶν φίλων Ag. 6, 8; δεῖπνον, ein schönes, reichliches Mahl, Conv. 2, 2 u. Sp. Comp. ἀμεμπτότερος, Plut. Ages. 5; Superl. ἀμεμπτότατος, Scyth. 1 (XII, 22). – Auch akt., nicht tadelnd (echt att. Moeris ὁ μὴ μεμφόμενος), ἄμεμπτόν τινα ποιεῖν, Jemand zufrieden stellen, Xen. Cyr. 4, 5, 52; ποιεῖσϑαι 8, 4, 28. – Adv. ἀμέμπτως, tadellos, Soph. Phil. 1451; τελευτᾶν, ruhmvoll sterben, Xen. Cyr. 7, 3, 10; δέχεσϑαί τινα, so daß er zufrieden ist, 4, 2, 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 121.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: