ἄ-μετρος

[123] ἄ-μετρος, ohne Maaß, a) unermeßlich, dem μετρητός entggstzt, Plat. Legg. VII, 820 c; πλῆϑος ἄμ. Xen. An. 3, 2, 16; δαρεικούς, ungeheuer viel, Cyr. 5, 2, 7; neben ἀνάριϑμος Theocr. 15, 45. – b) unmäßig, dem μέτριον entgeggstzt, Plat. Legg. III, 690 e, wie dem ἔμμετρον, IV, 716 e; ἄμετρος ἐλευϑερίας ἔρως Ep. 8, 354 d; ἡδοναί Tim. Locr. 108 a; γαστήρ Xen. Cyn. 1, 8; dah. unangemessen, τὸ σῶμα ἑαυτῷ ἄμ. Plat. Tim. 87 e. – c) ohne Metrum, ungebundene Rede, Dion. Hal. – Adv. ἀμέτρως, mit ἀλόγως vrbdn Plat. Tim. 53 a, mit ἀναρμόστως Clit. 407 c.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 123.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: