ἄ-μισθος

[125] ἄ-μισθος, ohne Lohn, unbelohnt, ἀοιδή Aesch. Ag. 952; λύπη ἄμ. ξυνέμπορος Ch. 722; στράτευμα. unbesoldet, Dem. 49, 13; Luc., ἱππεῖς Tox. 48; στρατιῶται (viell. abgedankte), Plut. Timol. 1; – Luc. Dial. Mer. 12 ἄμισϑόν σε ἐδεξάμην, ohne daß du etwas gabst.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 125.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: