ἄ-μνηστος

[126] ἄ-μνηστος, vergessen, an den man nicht denkt, Theocr. 1 6, 42; κῦδος Lyc. 1230.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 126.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: