ἄ-μυστις

[132] ἄ-μυστις, ιδος, ἡ, das Zechen, πυκνὴν δεξιοῦσϑαι Eur. Rhes. 419; im plur. 438; ἄμυστιν ἑλκύσας, einen großen Zug thun, Cycl. 416; ἄμυστιν ἐκλάπτειν, [132] auf einen Zug leeren, Ar. Ach. 1189. Nach Poll. u. Schol. Eur. ein großer Pokal, bei thracischen Gelagen üblich; anders Ath. XI, 783 c, wo aus Amips. com. τὴν ἄμυστιν λάμβανε steht.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 132-133.
Lizenz:
Faksimiles:
132 | 133
Kategorien: