ἄ-πειστος

[285] ἄ-πειστος, nicht zu überreden, hartnäckig, VLL.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 285.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: