ἄ-πεπλος

[287] ἄ-πεπλος, ohne Gewand, Pind. N. 1, 50; φαρέων ἄπεπλος Eur. Phoen. 335, ohne Kleid.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 287.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika