ἄ-πλουτος

[293] ἄ-πλουτος, ohne Reichthum, Soph. fr. 718; ἄπλ. πλοῦτος Theophr. bei Plut. de cup. div. 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 293.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: