ἄ-πλυτος

[293] ἄ-πλυτος, ungewaschen, ῥαφανίδες, com. bei Ath. II, 56 e; Ar. Vesp. 1035 Pax 742; schmutzig, vgl. Phryn. B. A. 4 πώγωνα ἄπλυτον εἰ ϑέλοις ἀνεπ. αχϑῶς σκῶψαί τινα πωγωνίαν. Dah. ἀπλύτοις ποσίν, sprichwörtlich, wie illotis pedibus, Dio Chrys. 1, 394.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 293.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika