ἄ-ποτος

[332] ἄ-ποτος, 1) der nicht getrunken hat, ἄσιτος καὶ ἄποτος, ohne Speise u. Trank, Soph. Ai. 317; Plat. Phaedr. 259 c; vgl. Her. 4, 192. – 2) ungetrunken, nicht trinkbar, ὕδωρ Her. 4, 81; Plut.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 332.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: