ἄ-πτερος

[340] ἄ-πτερος (πτερόν), flügellos, τὸ ἄπτερον Arist. part. an. 1, 3 (642, 24); Plut. u. A.; Hom. viermal, ἃς ἄρ' ἐφώνησεν, τῇ δ' ἄπτερος ἔπλετο μῠϑος Od. 17, 57. 19, 29. 21, 386. 22, 398, die Rede war (ward) ihr ungeflügelt, d. h. sie entflog ihr nicht, blieb ihr im Gedächtnisse, vgl. ἔπεα πτερόεντα; ἄπτερα πωτήματα Aesch. Eum. 241, Flug ohne Flügel; noch nicht flügge, Eur. Herc. fur. 1039; übertr., ἄπτερος φάτις, noch nicht begründetes Gerücht, Aesch. Ag. 267, Andere erkl. »mit Flügelschnelligkeit«. – Adv., Lycophr. 627.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 340.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: